suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transportbranschens Arbetslöshetskassa

Transportbranschens Arbetslöshetskassas nättjänst Netta

  • E-tjänst

Netta-nättjänst är Transportbranschens Arbetslöshetskassas nättjänst. Du kan ansöka om dagpenning, alterneringsersättning eller rörlighetsunderstöd via Netta-nättjänst.


Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Basuppgifter

Ansvarig organisation

Transportbranschens Arbetslöshetskassa

Tjänsten erbjuds på

finska, svenska

Ansvarig för texten: Transportbranschens Arbetslöshetskassa
Uppdaterad: 11.4.2019