suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Tjänsten för leverans av bifogade filer (import-, export- och transiteringsdekl.) för företag

  • E-tjänst

Kunder som vid import, export och transitering tillämpar meddelandedeklarering via operatör eller direkt meddelandedeklarering samt av kunder som använder deklarationstjänsten för export och deklarati ...

Läs mer

Webbsida

E-tjänsten kräver identifiering.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Tullen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 15.5.2020