suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
E-tjänst

Tillståndsansökan: Taxametrars installering och reparation

Ansvarig organisation: Transport- och kommunikationsverket Traficom

Blanketten används för att söka tillstånd att reparera och installera taxametrar. Den som söker tillstånd ska vara införd i företags- och organisationsdatasystemet. Den som söker tillstånd ska dessutom ha ändamålsenliga arbetsutrymmen och utrustning samt tillräckligt kompetent personal. En årsavgift tas ut av de verkstäder som har beviljats tillstånd. Beloppet på avgiften framgår av den prislista som finns på Trafis webbsidor. Blankettkod C411


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna e-tjänst.