suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tillståndsansökan: Reparation av bromssystem i lastbilar och bussar samt deras släpvagnar.

  • E-tjänst

Blanketten används för att söka tillstånd att utföra reparations- och underhållsåtgärder på bromssystem på lastbilar, bussar och deras släpvagnar.

Den som söker tillstånd ska vara införd i företags- och organisationsdatasystemet. Den som söker tillstånd ska dessutom ha ändamålsenliga arbetsutrymmen och utrustning samt tillräckligt kompetent personal.

Årsavgiften är 120 €/tillstånd för en tillstå ...

Tjänster

Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 29.4.2022