suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tillståndsansökan: Installering och reparation av färdskrivare

  • E-tjänst

Blanketten används för att söka tillstånd att utföra installations- och reparationsåtgärder på färdskrivare. Den som söker tillstånd ska vara införd i företags- och organisationsdatasystemet. Den som söker tillstånd ska dessutom ha ändamålsenliga arbetsutrymmen och utrustning samt tillräckligt kompetent personal. En årsavgift tas ut av de verkstäder som har beviljats tillstånd. Beloppet på avgifte ...

Tjänster

Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 21.4.2022