suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Tillståndsansökan: Installering och reparation av digital färdskrivare

  • E-tjänst

Blanketten används för att söka tillstånd att utföra installations- och reparationsåtgärder på digitala färdskrivare. Den som söker tillstånd ska vara införd i företags- och organisationsdatasystemet. ...

Läs mer

Basuppgifter

Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 4.9.2020