suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
E-tjänst

Tillståndsansökan: Installation och reparation av hastighetsbegränsare

Ansvarig organisation: Transport- och kommunikationsverket Traficom

Blanketten används för att söka tillstånd att reparera och installera hastighetsbegränsare. Den som söker tillstånd ska vara införd i företags- och organisationsdatasystemet. Den som söker tillstånd ska dessutom ha ändamålsenliga arbetsutrymmen och utrustning samt tillräckligt kompetent personal. En årsavgift tas ut av de verkstäder som har beviljats tillstånd. Beloppet på avgiften framgår av den prislista som finns på Trafis webbsidor. Blankettkod C410


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna e-tjänst.