suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Statsbidrag för förbättring av enskild väg (e-tjänst)

  • E-tjänst

Väglag kan söka bidrag för förbättring av enskild väg. Bidragen är behovsprövade och ett villkor för beviljande är att vägen är berättigad till statsbidrag. Huruvida vägen är berättigad till statsbidrag utreds i samband med handläggningen av bidragsansökan. Bidraget kan inte beviljas i efterhand.

Bidraget beviljas huvudsakligen för reparation av skador på vägar, broar och deras konstruktioner. NT ...

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Tjänster

Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 22.1.2021