suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Stadsstyrelsen, ansökan om allmänt... - Stadsstyrelsen, ansökan om allmänt understöd

  • E-tjänst

Stadsstyrelsen beviljar årligen understöd till organisationer med verksamhet som inte hänför sig till nämndernas verksamhetsområden.

Webbsida

https://asiointi.hel.fi/wps/myportal/lomakkeet/avustus/taskeperus/?new=1
E-tjänsten kräver identifiering.

Bilagor och länkar till ytterligare information

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 16.10.2019