suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Stadskansliet, bidrag till... - Utvecklingsunderstöd till invandrarorganisationer

  • E-tjänst

Stadskansliet beviljar organisationer bidrag för uppnående av målen i stadens integrationsprogram. Integrationsbidrag delas ut årligen i enlighet med temana i integrationsprogrammet.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 17.1.2022