suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Säg upp tillstånd för boendeparkering - Säg upp tillstånd som köpts 17.1.2024 eller senare

  • E-tjänst

Tillståndets giltighetstid upphör automatiskt när betalningsperioden tar slut. Om du vill kan du säga upp tillståndet mitt i betalningsperioden genom att meddela om uppsägningen till stadsmiljösektorns kundtjänst eller via nätet.

Om tillståndet innehåller uppgifter för två fordon, sägs tillståndet upp genom att leverera det till kundtjänsten per post eller personligen.

Tillståndet sluta ...

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 1.3.2024