suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Regionförvaltningens e-tjänst

  • E-tjänst

I regionförvaltningens e-tjänst kan du hantera ärenden med närings-, trafik- och miljöcentralernas, regionförvaltningsverkets, Säkerhets- och kemikalieverkets och arbets- och näringstjänster som privatperson och i ett företags eller en sammanslutnings namn.

I e-tjänsten kan du lämna in ansökningar om understöd, svara på begäran om komplettering eller tilläggsuppgifter samt ta emot beslut i ärende ...

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Tjänster

Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 1.9.2022