suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
E-tjänst

Omapalvelu

Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Via den elektroniska Omapalvelu-applikationen kan du söka:

  • hemservice för barnfamiljer
  • kompletterande eller förebyggande utkomststöd
  • ansökan om handikapptjänster i enlighet med handikappservicelagen
  • ansöka om stöd för närståendevård
  • tjänster för äldre: tjänster som stödjer rörlighet samt ändringsarbete i bostad

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna e-tjänst.