suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation FPA

MittKanta

  • E-tjänst

MittKanta är en webbtjänst där medborgarna ser uppgifter om patientbesök och medicinering som antecknats om dem inom den offentliga och privata hälso- och sjukvården, samt uppgifter om välbefinnande som de själva sparat. Du kan logga in i MittKanta på webbplatsen kanta.fi med bankkoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort som ger möjlighet att sköta ärenden på nätet.

I MittKanta ser ...

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Tjänster

Ansvarig för texten: FPA
Uppdaterad: 22.3.2023