suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Meddelande om fastighetsöverlåtelse

  • E-tjänst

Ett köpvittne ska inom två dagar efter bestyrkandet av en överlåtelse med blanketten för meddelande om fastighetsöverlåtelse meddela Lantmäteriverket och den kommun på vars område föremålet för överlåtelsen finns om överlåtelsen.

Fyll i blanketten i tjänsten suomi.fi för att meddela om fastighetsöverlåtelsen.

I samband med meddelandet om en fastighetsöverlåtelse har köpvittnet möjlighet att på k ...

Tjänster

Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 20.12.2021