suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
E-tjänst

Meddelande om fastighetsöverlåtelse

Ansvarig organisation: Lantmäteriverket

Ett köpvittne ska inom två dagar efter bestyrkandet av en överlåtelse med blanketten för meddelande om fastighetsöverlåtelse meddela Lantmäteriverket och den kommun på vars område föremålet för överlåtelsen finns om överlåtelsen.

Fyll i blanketten i tjänsten suomi.fi för att meddela om fastighetsöverlåtelsen.


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna e-tjänst.