suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Kultur, ansökan om... - Kultur, ansökan om utvecklingsunderstöd

  • E-tjänst

Utvecklingsunderstöd beviljas för registrerade konst- och kulturinstitutioner och sammanslutningar i Helsingfors för utvecklingsprojekt som svarar på behov inom kulturfältet.

Webbsida

https://asiointi.hel.fi/wps/myportal/lomakkeet/avustus/taidekulttuuri/?new=1

Bilagor och länkar till ytterligare information

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 4.6.2020