suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Kopior av avgångsbetyg, beställning - Kopior av avgångsbetyg, beställning

  • E-tjänst

E-tjänst via vilken kopior av avgångsbetyg från grundskolan från år 1996 och från gymnasiet från år 2006 och senare år kan beställas från arkivet vid sektorn för fostran och utbildning.

Handläggningen tar i allmänhet 5-10 dagar.

Beställningen gäller tills betygskopian har framställts.

Nyare betyg från yrkesläroanstalter får man direkt från skolan, äldre betyg (före år 2012) har redan ö ...

Betjäningstider

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 20.3.2023