suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Kompletterande utkomststödsansökan - Kompletterande utkomststödsansökan

  • E-tjänst

Med hjälp av tjänsten kan du anhålla om kompletterande utkomststöd.

Webbsida

E-tjänsten kräver identifiering.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 22.9.2020