suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation: Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Julkari

  • E-tjänst

Julkaris publikationer kan sökas bl.a. med hjälp av publikationens namn, författarna och ämnesord. Publikationerna har ordnats i samlingar så ordsökningen kan riktas in till en viss samling, t.ex. Stakes böcker.

I arkivet samlas så heltäckande som möjligt metadatan, dvs. de bibliografiska uppgifterna, för alla organisationers publikationer. En del av publikationerna är också tillgängliga i elektronisk form, i första hand som PDF-filer.

Man strävar efter att de elektroniska publikationerna produceras hinderslösa, så att de är tillgängliga även med hjälpmedel.

Område: nationell