suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Inledningsrätt - Inledningsrätt - E-tjänst

  • E-tjänst

Inledningsrätt kan sökas av grundad anledning för byggande av en del

av en byggnad eller en hel byggnad innan tillståndet vunnit laga kraft.

Webbsida

E-tjänsten kräver identifiering.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 2.7.2020