suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ingå ett placeringsavtal för bergvärme i allmänna områden - Ansök om placeringsavtal hos staden

  • E-tjänst

Du behöver ett placeringsavtal med staden om bergvärmebrunnar byggs eller placeras i ett allmänt område. I utredningen av byggbarhet får du information om att ingå ett placeringsavtal och huruvida du också behöver arrendeavtal med staden.

Ingå ett placerings- och arrendeavtal innan du ansöker om bygglov eller åtgärdstillstånd. Bifoga det godkända avtalet till tillståndsansökan.

Om du behöve ...

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Tjänster

Ansvarig för texten: Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 29.3.2023