suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Idrottsverkets kursanmälning - Idrottsverkets kursanmälning, e-tjänst

  • E-tjänst

Genom e-tjänsten kan du anmäla dig eller den som du är vårdnadshavare för till kurser i instruerad motion som idrottsservices anordnar.

Webbsida

E-tjänsten kräver identifiering.

Bilagor och länkar till ytterligare information

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 2.7.2020