suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Idrottsväsendet, ansökan om understöd f... - Idrottsväsendet, ansökan om understöd för ett evenemang

  • E-tjänst

Organisationer kan söka understöd för sin sportverksamhet.

Evenemangsunderstöd beviljas för idrottsevenemang som arrangeras inom Helsingfors stads område.

En ny ansökan med samma syfte ersätter den gamla om den lämnats in inom utsatt tid. Det exakta datumet framgår av stadens årliga gemensamma kungörelse.

En inskickad ansökan är i kraft tills ett beslut fattats.

Upplysningar om bid ...

Betjäningstider

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 6.12.2023