suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Befolkningsregistercentralen

Ibruktagande av Suomi.fi-fullmakter

  • E-tjänst

En organisation kan ansöka om att bli en kundorganisation för Suomi.fi-fullmakter med en elektronisk ansökningsblankett som innehåller basuppgifter för servicekanalen som bifogas till Fullmakter-tjäns ...

Läs mer

Kontaktuppgifter

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Befolkningsregistercentralen
Ansvarig för texten: Befolkningsregistercentralen
Uppdaterad: 14.1.2019