suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
E-tjänst

Gör en barnskyddsanmälan

Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite

Du kan göra en barnskyddsanmälan om du blivit oroad för hur ett barn mår. Oron kan till exempel gälla svårigheter med vård och uppfostran av ett barn eller en ung person, rusmedelsanvändning i familjen eller våld.

Om du inte har barnets personuppgifter, kontakta socialjouren per telefon. Meddelandet förmedlas via det elektroniska systemet direkt till Soites socialjour. När du har anmält din oro, har socialvården ansvar för bedömningen av vård- och hjälpbehovet


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna e-tjänst.