suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Fostran och utbildning, understöd till organisationer som arrangerar lagstadgad eftermiddagsverks...

  • E-tjänst

Organisationer, församlingar, stiftelser, samfund och privata serviceproducenter kan anhålla om understöd för eftermiddagsverksamhet.

Understödet beviljas för sådan verksamhet som omfattar elever ...

Webbsida

E-tjänsten kräver identifiering.

Bilagor och länkar till ytterligare information

Betjäningstider

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 15.3.2022