suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Förmedlingsrörelseregistret

  • E-tjänst

Innan en förmedlingsrörelse inleder sin verksamhet ska den registreras hos det regionförvaltningsverk inom vars område rörelsens förvaltning huvudsakligen kommer att skötas.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 12.5.2020