suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Förläng giltighetstiden för... - Förläng giltighetstiden för tillståndet

  • E-tjänst

Du kan förlänga boendeparkeringstillståndets giltighet i e-tjänsten eller personligen hos stadsmiljösektorns kundtjänst.

Om du vill förnya ett grupptillstånd eller ett tillstånd med två fordons reg ...

Läs mer

Webbsida

E-tjänsten kräver identifiering.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 1.12.2021