suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad

Förläng giltighetstiden för boendeparkeringstillståndet - Förläng giltighetstiden för tillståndet

  • E-tjänst

Du kan förlänga boendeparkeringstillståndets giltighet i e-tjänsten eller personligen hos stadsmiljösektorns kundtjänst.

Om du vill förnya ett grupptillstånd eller ett tillstånd med två fordons reg ...

Webbsida

E-tjänsten kräver identifiering.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 15.3.2022