suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Elektronisk ärendehantering inom alkoholnäringen

  • E-tjänst

I e-tjänsten för alkoholnäringen kan du kontrollera kundens inköpsrätt, göra en produktanmälan, ansöka om förlängd serveringstid, lämna in en kvartalsrapport om servering eller sända in en årsanmälan ...

Läs mer

Webbsida

E-tjänsten kräver identifiering.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Uppdaterad: 7.10.2021