suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors

Elektronisk ansökan - Understöd till organisationer som erbjuder fritidsaktiviteter för barn unde...

  • E-tjänst

Fostrans- och utbildningsnämnden beviljar understöd för Helsingforsbaserade organisationer som erbjuder fritidsaktiviteter för barn under skolåldern som inte omfattas av tjänster inom småbarnspedagogi ...

Webbsida

E-tjänsten kräver identifiering.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors
Uppdaterad: 15.3.2022