suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
E-tjänst

Ekonomi- och skuldrådgivning

Ansvarig organisation: Sibbo kommun

Preliminär kartläggning av klientens ekonomiska situation i stora drag: inkomster, utgifter, skulder och eventuell förmögenhet.

Grundläggande information om alternativen för att sköta skulderna.

Preliminär kartläggning av möjligheterna till skuldsanering.

Från början av 2019 övergår ordnande av ekonomi- och skuldrådgivning till rättshjälpsbyråerna. Alla ekonomi- och skuldrådgivares kontaktuppgifter ändras efter 31.12.2018. Du kan fritt välja vilken rättshjälpsbyrå du tar kontakt med. Ekonomi- och skuldrådgivningens tjänster är avgiftsfria.

Närmaste rättshjälpsbyrå och dess kontaktuppgifter from. 1.1.2019 är:

Östra Nylands rättshjälpsbyrå

email: ita-uusimaa.velkaneuvonta@oikeus.fi

telefon: 029 566 0175

Övriga rättshjälpsbyråernas kontaktuppgifter hittar https://oikeus.fi/sv/index.html


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna e-tjänst.