suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Ansökan om understöd för miljöfostrings- och rådgivningsprojekt

  • E-tjänst

Ansökan till Mellersta Finlands NTM-central om bidrag som är underställt prövning för projekt av riksomfattande betydelse som främjar miljöfostran.

Webbsida

E-tjänsten kräver identifiering.

Bilagor och länkar till ytterligare information

Basuppgifter

Ansvarig organisation NTM-centralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 10.9.2020