suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Ansökan om understöd för hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket

  • E-tjänst

E-tjänsterna för att ansöka understöd för hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket.

Webbsida

E-tjänsten kräver identifiering.

Basuppgifter

Ansvarig organisation NTM-centralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 15.10.2021