suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
E-tjänst

Ansökan om tillstånd till luftfart enligt EASA del 21

Ansvarig organisation: Transport- och kommunikationsverket Traficom

Med denna blankett ansöks om flygtillstånd (Permit to Fly) enligt EASA blankett 21. Ett flygtillstånd behövs när luftvärdighetsbeviset av någon orsak inte är giltigt eller kan inte beviljas, men luftfartyget kan trots detta säkert användas för flygning. I enkla fall då flygvillkoren godkänns av Trafi, t.ex. när granskningsbeviset avseende luftvärdighet (ARC) har upphört att gälla, ifylls blanketten LU3343. I annat fall ifylls denna blankett med hänvisning till flygvillkoren godkända av EASA, som kan sökas hos EASA med blanketten LU3351 (=EASA Form 37 och 18B).


E-tjänst

https://lomake.fi/forms/xml/TRAFI/LU3350/seE-tjänsten kräver identifiering.

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna e-tjänst.