suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt befrielse från skatt

  • E-tjänst

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är personligt. Tillståndet kan beviljas om förutsättningarna för beviljande uppfylls på basis av ett läkarutlåtande. Tillståndet kan användas för ett fordon som ...

Läs mer

Webbsida

E-tjänsten kräver identifiering.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 16.12.2020