suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Ansökan om apoteks- och filialapotekstillstånd

  • E-tjänst

Vid ansökan om apoteks- eller filialapotekstillstånd sker inloggningen i e-tjänsten med hjälp av Suomi.fi-identifikation, dvs. med hjälp av nätbankskoder, mobilcertifikat eller befolkningsregistercent ...

Läs mer

Webbsida

E-tjänsten kräver identifiering.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Uppdaterad: 19.1.2021