suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Anmälan, slutrapport eller bedömning av saneringsbehov gällande sanering av mark och grundvatten

  • E-tjänst

I den här tjänsten kan du meddela NTM-centralen om sanering av förorenad mark eller förorenat grundvatten. Via tjänsten kan du dessutom lämna in en rapport om bedömningen av markens och grundvattnets föroreningsgrad och saneringsbehovet samt en slutrapport om saneringen av marken och grundvattnet.

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Tjänster

Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 16.2.2022