suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Anmälan om slutanvändare - tillstånd för direkt marknadsföring för Traficoms avtalspartner

  • E-tjänst

Med denna blankett kan Traficoms avtalspart i slutanvändarens namn ansöka om tillstånd för massöverlåtelse av uppgifter ur trafik- och transportregistret.

Blankettkod 210

Basuppgifter

Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 13.11.2020