suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Anmälan om slutanvändare - ramtillstånd för direkt marknadsföring för Trafis avtalspartner

  • E-tjänst

Med denna blankett kan Trafis avtalspart i slutanvändarens namn ansöka om tillstånd för massöverlåtelse av uppgifter ur trafik- och transportregistret.


Basuppgifter

Ansvarig organisation

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Tjänsten erbjuds på:

finska

Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 8.5.2019