suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sjundeå kommun

Närståendevårds stöd

  • Tjänst
  • Sjundeå
  • Offentlig tjänst

Närståendevård innebär att vård av en äldre, handikappad eller sjuk person ordnas i hemmet så att en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära fungerar som vårdare. Man kan för närståendevården få ekonomiskt stöd och stöd för verksamheten från kommunen. Stödet för närståendevård är en lagstadgad socialservice som kommunen ordnar på det sätt den själv bestämmer och i den utsträckning den vill. Stödet för närståendevård består av ett vårdarvode, tjänster som tillhandahålls den vårdbehövande samt stöd för närståendevården. Närståendevårdaren ingår ett avtal med kommunen. I lagen fastställs de lägsta vårdarvodena till närståendevårdare, vilka tjänster som tillhandahålls som stöd för vården, vårdarens ledigheter, vård- och serviceplanen och innehållet i avtalet om närståendevård.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSjundeå kommun
Ansvarig för tjänstenSjundeå kommun
Område Sjundeå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sjundeå kommun
Uppdaterad: 28.1.2020