suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Närståendevårdens servicesedel

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Med servicesedel kan klienten köpa en privat serviceproducents tjänster för den beviljade personliga vården och omsorgen. Servicesedeln är ett alternativ till den kommunala hemservicen och närståendevårdens vikarieservice.

Om beviljande av servicesedel beslutar närståendevårdsledaren enligt prövning.

Närståendevårdens servicesedels värde är lika för alla klienter. Klienten betalar själv skillnaden mellan servicesedeln och serviceproducentens fakturerade pris. Servicesedeln kan endast användas för köp av beviljad service.

Gör så här

Kontakt med det egna områdets servicehandledare, hemsjukvården eller närståendevården.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 13.3.2020