suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Närståendevårdarens lagstadgad ledighet (Äldre)

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

En närståendevårdare som ingått ett avtal om stöd för närståendevård har rätt till två eller tre lediga dagar i månaden. Om ordnandet av ledighet kommer man överens med den egna anställda inom närståendevården.

Vårdtagarens vård under ledigheten kan ordnas på många olika sätt:

- korttidsvård i stadens egen enhet eller i en enhet för köpt service

- dagverksamhet

- vikarierande närståendevårdare

- klienten vårdas i sitt hem

Förutom dagverksamhet kan en servicesedel beviljas till alla övriga ovan nämnda tjänster, vilket betyder att klienten själv kan välja en lämplig serviceproducent.

För t.ex. korttidsvård, deltidsvård och dagverksamhet tas ut en avgift på 11,40 e/dygn. Ledighet som ordnas genom vikarierande närståendevårdare och timvikariat är avgiftsfri.

För vem och på vilka villkor

Lagstadgad ledighet omfattar alla närståendevårdare som ingått ett avtal med kommunen.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 5.12.2021