suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kristinestads stad

Närståendevård

  • Tjänst
  • Kristinestad
  • Offentlig tjänst

Med stöd för närståendevård avses en helhet som omfattar dels ett vårdarvode och dels stöd och tjänster till närståendevårdaren och den vårdbehövande för att stöda vården och omsorgen i hemmet. Vårdarvodet är en ersättning för den vård och omsorg som närståendevårdaren ger. Vårdarvodet bestäms enligt hur bindande och krävande vården är.

Arvodesklass 1 392,57 €/mån

Arvodesklass 2 486,29 €/mån

Arvodesklass 3 668,66 €/mån

Arvodesklass 4 862,36 €/mån

Vårdarvodet för en tung övergångsperiod 862,36 €/mån.

Stödet för närståendevård söks hos den vårdbehövandes kommun och beviljas tillsvidare eller för viss tid. Hur bindande och krävande vården är utreds alltid med hjälp av läkarintyg och hembesök.

Ytterligare information ger Britt-Mari Kaarre tel. 040-5458092.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKristinestads stad
Ansvarig för tjänstenKristinestads stad
Område Kristinestad
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kristinestads stad
Uppdaterad: 17.6.2020