suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Namntjänsten

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Befolkningsregistercentralen
Område: nationell
Tjänsten erbjuds på: finska, engelska, svenska

Via namntjänsten kan du söka förekomsten av för- och efternamn som registrerats i befolkningsdatasystemet. Du kan också ta del av statistiken över de vanligaste namnen under olika perioder. De äldsta namnuppgifterna sträcker sig så långt tillbaka i tiden som 1800-talet.

Befolkningsdatasystemet innehåller även sällsynta förnamn, till exempel av utländskt ursprung, som inte automatiskt kan väljas som namn för ett nyfött barn i Finland. Magistraterna och församlingarna beslutar om registreringen av namn i systemet.

Du kan söka efter förnamn, efternamn, de vanligaste förnamnen och de vanligaste efternamnen.


Gör så här

Enskilda för- och släktnamnsuppgifter söks så att namnet skrivs in i sökrutan i rubrikbalken.

Ange efternamn i officiell form, t.ex. Pettersson, Andersson-Pettersson, von Taffelsson.

Förnamn skall också skrivas i rätt form t.ex. Maria, Per-Erik.


Servicen tillhandahålls av: 
Befolkningsregistercentralen