suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Raahen kaupunki

Museitjänster

  • Tjänst
  • Brahestad
  • Offentlig tjänst

Brahestads museum erbjuder upplevelser vid sju olika besöksmål. Finlands äldsta lokalmuseum Packhus innehåller en ovanligt stor samling kyrkoskulpturer från 1600-talet. Museet Kronomagasinets senaste dragplåster är världens äldsta bevarade dykardräkt Wanha Herra (Gamla Herren).

Brahestads museum har som uppgift att bevara, bedriva forskning om, skydda och synliggöra de traditioner, föremål och byggnader samt naturen som är anknutna till den fysiska miljön samt främja intresset för hembygdsarbete och historia.

Museet har ett brett utbud av tjänster. Vi erbjuder guidningar på finska och engelska i våra museiobjekt, ett omfattande bildarkiv, sakkunnigtjänster och material för utlåning som kan vara till nytta för såväl studerande som forskare och andra ämnesintresserade och yrkesverksamma. Våra verkstäder är riktade till kunder i alla åldrar.

Brahestads museum hyr även ut lokaler till olika slags klubb- och föreningsverksamhet samt för mindre tillställningar. Även privatpersoner kan hyra våra lokaler. Som en ny tjänst har vi startat en bookcrossing-station, en återanvändningsstation för böcker för alla Brahestadsbor och besökare.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

De flesta muséerna i Finland är finansierade av staten och kommunerna. Muséerna finansierar sin verksamhet även genom egen penninginsamling, t.ex. inträdesavgifter.

Inträdesavgifter till Packhus 5€/3€, inträdesavgifter till Kronomagasinet 5€/3€.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Museiverksamhetens mål är att upprätthålla och stärka befolkningens förståelse för kultur, historia och miljö. Muséerna är öppna för alla.

Muséerna sköter om lagrandet och förvarandet av kultur- och naturarv för kommande generationer. Samtidigt sprider muséer information till allmänheten genom utställningar och publikationer samt utövar forskning och undervisning.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRaahen kaupunki
Ansvarig för tjänstenRaahen kaupunki
Område Brahestad
Tillgängliga språkfinska, engelska
Ansvarig för texten: Raahen kaupunki
Uppdaterad: 11.2.2020