suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Munhälsovården

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Tandvården omfattar förebyggande tandvård, bastandvård samt begränsad specialtandvård.

Specialtandvårdstjänsterna omfattar tandreglering, munkirurgi och behandling av tandlossning.  Till specialistvård kommer man med en remiss från hälsocentralens tandläkare.

I munhälsovårdens tjänster ingår undersökning och behandling av mun- och tandsjukdomar, hälsorådgivning och -undersökningar. Vid behov h ...

Gör så här

Munhälsovårdens tidsbeställning och rådgivning fungerar via telefon.

Kunden får ett textmeddelande om tidsbokningen genast efter att tiden har bokats.

Du får en påminnelse som textmeddelande två dagar före den reserverade tiden.

Om tiden eller tidsfönstret inte passar dig kan du ringa munhälsovårdens tidsbeställning för att boka en ny tid. Tiden kan avbokas på tidsbeställningens telefonsvarare dygnet runt.

För en oanvänd tid som inte avbokats faktureras över 18 år fyllda patienter enligt taxan för patientavgifter.

Om du behöver akut tandvård kvällstid eller på ett veckoslut bör du kontakta HUS munhälsovårds kvälls- och veckoslutsjour.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Mun- och tandvårdstjänsterna omfattar främjande av munhälsan och hälsoundersökningar samt undersökning, förebyggande och behandling av munsjukdomar. Mun- och tandvården samarbetar med den övriga hälso- och sjukvården och socialvården.

Servicen tillhandahålls av

Borgå stad, HUS Helsingfors universitetssjukhus

Ansvarig för tjänsten

Borgå stad
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 31.10.2022