suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Munhälsovården

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

Munhälsovården ombesörjer vårdtjänster som innefattar bastandvård, specialisttandvård och akutvård för personer bosatta i Åbo. Dessutom erbjuder munhälsovården rådgivning för förebyggande egenvård.

Du kan sköta dina bokningsärenden via internet, telefon eller sms. Tillsvidare är det inte möjligt att boka den första nya tiden via internet. Med internetbokningen kan du kontrollera tidpunkten för en reserverad tid. Munhälsovårdens telefonservice 02 266 0644 är öppen mån-tis kl 7.30-15.30, ons-fre 8-15.30.

Vid förhinder avboka senast 24 timmar före besöket. För oavbokade vårdtide och uteblivet besök uppbärs 51,50 euro av de som fyllt 18 år.

För vem och på vilka villkor

alla åbobor

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅbo stad
Ansvarig för tjänstenÅbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 25.5.2022