suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Munhälsovård

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Munhälsovården i Soite erbjuder undersökning och behandling av mun- och tandsjukdomar för invånare i alla åldrar i Soite-området. Till verksamhetsställena hör tandklinikerna i Karleby, Kronoby, Lestijokidalen och Perho älvdal.

Gör så här

Tidsbeställningar till munhälsovården görs i regel genom att ringa. Se anvisningar gällande tidsbeställning på Tidsbeställningssidan.

För vem och på vilka villkor

Av personer som fyllt 15 år tar vi ut en avgift på 50,80 € för ett uteblivet besök.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

I munhälsovårdens tjänster ingår undersökning och behandling av mun- och tandsjukdomar, hälsorådgivning och -undersökningar. Vid behov hänvisas patienten till fortsatta undersökningar och behandling.

Munhälsovårdens tjänster fungerar i samarbete med den specialiserade sjukvården, den övriga hälso- och sjukvården samt socialvården.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 5.5.2020