suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Munhälsovård

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Hela samarbetsområdets befolkning har rätt till tandvård vid social- och hälsovårdsverkets tandkliniker.

Vi kallar barn och unga enligt följande:

  • 2-, 4- och 6-åringar till tandkontroll.
  • Elever i årskurs 1 till tandborstningsskola.
  • Elever i årskurs 3, 5, 7 och 9 till tandkontroll.
  • Elever i årskurs 8 till fluorbehandlingar.
  • Elever i årskurs 2 till bedömning av tandregleringsbehov.

Gör så här

Ifall ditt barn eller ungdom behöver hjälp utöver ovannämnda kan du kontakta tidsbeställningen. Därefter styr vi barnet/den unga till vård hos tandläkare eller munhygienist.

Tidsbeställning vardagar kl. 8 - 14, centraliserad. Då du ringer utreder vi orsaken till att du som kund tar kontakt. I intervjun bedömer vi vårdbehovet. Därefter styr vi dig antingen till vård hos tandläkare, munhygienist eller så sätter vi dig i en tandvårdskö.

Vi sänder ett textmeddelande (SMS) som påminnelse om inbokad tid till mun- och tandhälsovården ifall du har uppgett ditt GSM-nummer. Meddelandet sänds två dagar före den inbokade mottagningstiden. Ett uteblivet SMS är inte en godtagbar orsak att utebli från den inbokade tiden.

Då du kommer till mottagningen/Anmälning

Kom i tid! Ta alltid med dig identitetsbevis! Ta också eventuell medicinlista med dig! Efter att du anmält dig kan du vänta på din tur.

Anmälning med hjälp av automat

På de flesta kliniker har vi elektronisk självanmälning. Innebär att du med hjälp av en automat kan anmäla dig själv.

Anmäl dig genom att skriva in din personbeteckning på pekskärmen. Alternativt kan du visa streckkoden på Fpa-kortet eller personkortet för avläsaren. Din anmälning sparas i patientdatasystemet och personalen ser att du har kommit. Vid behov får du hjälp av vår personal.

Avbokningar

Ifall du inte kan komma ska du genast kontakta tidsbeställningen för att avboka eller ändra din tid.

För vem och på vilka villkor

Servicen riktar sig till befolkningen i vårt samarbetsområde.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Besök och behandling inom munhälsovården är avgiftsbelagda.

Besök och behandling för barn och unga är avgiftsfria. Men observera att om den unga, som har fyllt 15 år uteblir utan att annullera en tid hen/vårdnadshavaren reserverat, kan vi debitera en sk. straffavgift.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

I munhälsovårdens tjänster ingår undersökning och behandling av mun- och tandsjukdomar, hälsorådgivning och -undersökningar. Vid behov hänvisas patienten till fortsatta undersökningar och behandling.

Munhälsovårdens tjänster fungerar i samarbete med den specialiserade sjukvården, den övriga hälso- och sjukvården samt socialvården.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 31.7.2020